Cele Fundacji:

Fundacja „Pomagamy z Pasją” jest organizacją non-profit, powołaną z myślą niesienia pomocy przede wszystkim osobom poszkodowanym.

Działalność prowadzona jest na dwóch płaszczyznach:

Pomocy powypadkowej poprzez:

 

 • wsparcie finansowe podopiecznych Fundacji, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej;
 • wsparcie psychologiczne podopiecznych Fundacji;
 • finansowanie leczenia, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego i protez ortopedycznych;
 • fundowanie stypendium i nagród dla podopiecznych;
 • podnoszenia świadomości na temat możliwości pozyskiwania funduszy na leczenie osoby poszkodowanej;
 • organizowanie zbiórek publicznych, aukcji i koncertów charytatywnych;
 • wspieranie osób niepełnosprawnych.

Pomocy profilaktycznej prowadzonej poprzez:

 

 • organizowanie dla dzieci i młodzieży zajęć edukacyjnych mających na celu podnoszenie świadomości bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, a w tym prawidłowego przechodzenia na przejściach dla pieszych czy też zachowania się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia;
 • realizowanie graficznych i multimedialnych materiałów profilaktycznych mających na celu podnoszenie świadomości bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym i zachowania się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, a w tym udzielania pierwszej pomocy;
 • organizowanie i współorganizowanie pikników, festynów, zajęć sportowych, konkursów wiedzy i sportowych, które mają na celu podnoszenie świadomości bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym i zachowania się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia;
 • organizowanie konferencji, warsztatów i spotkań.

 

Najnowsze aktualności: